Ir directamente al recurso

Nou Bioterra 2 Illes Balears. Ciències de la naturalesa

1. La nutrició de les plantes
2. La nutrició dels animals
3. La reproducció de les plantes
4. La reproducció dels animals
5. Relació, coordinació i adaptació en animals i plantes
6. El medi ambient natural. Els ecosistemes a les Illes
7. L'energia interna de la Terra
8. L'energia: obtenció i consum
9. Els moviments
10. Les forces
11. Calor i temperatura
12. Ones. La llum i el so

Este libro contiene:

 • 12 secuencias

 • 888 recursos

 • Idioma:

  • Catalán

Libro de texto

 • 1. La nutrició de les plantes

  Tots els éssers vius s'han d'alimentar. Els animals s'alimenten de matèria orgànica ja fabricada, la digereixen i n'obtenen l'energia que necessiten per produir noves cèl·lules, reparar els seus teixits i dur a terme les seves funcions vitals. Les plantes també necessiten substàncies a partir de les quals produeixen les cèl·lules i els teixits i una font d'energia per a les seves funcions vitals. [...]

 • 2. La nutrició dels animals

  Els animals són organismes heteròtrofs, és a dir, incapaços de fabricar la matèria orgànica necessària per nodrir-se. Segons la seva posició en la cadena alimentària, poden obtenir la matèria orgànica d'altres animals, però, en darrer terme, depenen dels vegetals, els únics éssers capaços d'elaborar matèria orgànica mitjançant la fotosíntesi. [...]

 • 3. La reproducció de les plantes

  Una de les característiques més importants que tenen els éssers vius és la capacitat per reproduir-se, és a dir, per formar organismes semblants a ells, a partir d'una o de diverses de les seves cèl·lules. Tant en les plantes com en els animals hi ha dues modalitats de reproducció: la reproducció asexual i la reproducció sexual. [...]

 • 4. La reproducció dels animals

  El cicle de vida d'un animal en comprèn el desenvolupament embrionari, el naixement, el creixement fins a la maduració, la reproducció i la mort. La reproducció és l'única de les funcions vitals que no serveix per a la conservació de l'individu, però fa possible la continuïtat de l'espècie. [...]

 • 5. Relació, coordinació i adaptació en animals i plantes

  Les funcions de relació tenen un paper decisiu en la coordinació de les altres funcions vitals i en les adaptacions que els individus desenvolupen per relacionar-se i adaptar-se a l'entorn. [...]

 • 6. El medi ambient natural. Els ecosistemes a les Illes

  La matèria que forma els éssers vius acumula una gran quantitat d'energia que aquests utilitzen per realitzar les seves funcions vitals. L'energia dels éssers vius procedeix de l'energia lluminosa que és captada pels éssers autòtrofs. D'aquests organismes, l'energia passa a tots els altres, contenguda en els aliments. Aquesta transferència d'energia és possible gràcies al fet que s'estableixen relacions alimentàries entre els éssers vius. [...]

 • 7. L'energia interna de la Terra

  Contínuament es manifesta a la superfície terrestre l'activitat interna del nostre planeta. L'interior de la Terra és calent i l'ascens de material del mantell és responsable de molts de processos geològics que es produeixen a la superfície terrestre. Aquesta energia interna és molt evident quan els volcans expulsen lava incandescent en explosions més o menys violentes. [...]

 • 8. L'energia: obtenció i consum

  L'energia mou l'Univers i participa en tots els canvis que s'esdevenen al nostre planeta. El Sol és la principal font d'energia de la Terra. Sense Sol no hi hauria vida, i la majoria de les fonts d'energia no existirien. Les societats humanes estan lligades a l'energia i a les seves transformacions. La nostra forma de viure ens fa dependre totalment de l'energia elèctrica i dels carburants: gasolina, gasoil... [...]

 • 9. Els moviments

  Al nostre voltant podem veure molts d'objectes en moviment: els automòbils, les bicicletes, els avions o, fins i tot, nosaltres mateixos. Així mateix, els planetes del Sistema Solar estan en continu moviment al voltant del Sol. En tot moviment podem establir un conjunt de paràmetres que ens permetran caracteritzar-lo, com ara l'origen i la destinació del moviment, la velocitat o el camí seguit, és a dir, la trajectòria. [...]

 • 10. Les forces

  Els moviments dels objectes i les seves variacions els produeixen les forces que hi actuen damunt. Per exemple, si empenyem una pilota aquesta es mourà i, si ja estava en moviment, augmentarà la seva velocitat. Un altre cas és el de la llançadora de pes de la imatge, que fa força amb els músculs per llançar el pes. Les forces també permeten fer un altre tipus de canvis en els objectes, com pot ser en la seva forma. [...]

 • 11. Calor i temperatura

  La calor o energia tèrmica és l'energia que cedeix un cos a una determinada temperatura a un altre que està més fred. L'energia tèrmica intervé en un gran nombre de processos de la nostra vida quotidiana, com ara cuinar el menjar, escalfar-nos una beguda, dutxar-nos amb aigua calenta, escalfar-nos amb un radiador, etc. Per a tots aquests processos necessitam fonts de calor, com ara un cremador de gas, un foc de llenya o un radiador. [...]

 • 12. Ones. La llum i el so

  És possible que hagis vist al cinema qualque pel·lícula actual en 3D amb efectes de llum i so espectaculars. [...]

La licencia digital es una autorización que permite utilizar un recurso digital de acuerdo con las condiciones legales de dicho recurso. El código que recibas una vez la hayas comprado te permitirá acceder al recurso educativo digital elegido.

Puedes consultar más información en nuestra página de ayuda.

Mensaje
Para:
Asunto: